jak je to s guild třídou nebo-li class

 Guild třídy 

Význam Shot-Online Guild systému je, že můžete dostat  svou guildu do vyšší třídy,stejně jako individuální charakter. 
K dispozici jsou Guild body, které se získávájí hrou jednotlivých členů guildy  a ty se sčítají..
V závislosti na tom, kolik guild bodů máte,bude guilda stoupat. Čím vyšší je guild třída, tím více privilegií guild členové mají k dispozici,jako je guild chat, guild  oznámení atd. .. 

 


Existuje 8 různých guild tříd: G, F, E, D, C, B, A, S. 
* SS a SSS třídy budou přidány později. 

 

 

Guild název 


* Jméno guildy a guildí znak-logo (výchozí obrázek) se objeví na obrazovce, na náměstí, pole, pořadník a skóre karty pro členy z [F] nebo vyšší třídy guildy. 

 


Guild chat 


* Členové  z [F] třídě nebo vyšší guildy mohou chatovat s ostatními, bez ohledu, kde jsou (squer,game list,aukce  atd.) volbou "guild"

 

Guild oznámení 


*  Guild master z [E] třídy nebo vyšší guildy může poslat zprávu každému členu

 

Guild  logo


*  Guild znak se zobrazuje vedle jména může být změněn  s vlastním  obrázkem  pro členy a [D] nebo vyšší třídy guildy; 
* Požadovaný obrázek bude přijat  pouze prostřednictvím Direct Q & A rady a provádění bude probíhat v příštím server check-nahoru; 
* Když vložíte guildě  obrázek, který chcete použít, musíte se zmínit o jméně guildy a třídě. Pouze guild master může žádat o  změnu guild znalu-loga.
* Povinné specifikace: 16 x 16  BMP (Bitmap Image) 

 


  Individuální Guild turnaje

 
* Class  [B], nebo vyšší kategorie, všichni členové mohou hrát uvnitř jednotlivých Guild turnaje. 
* Pouze Guild Master nebo sub-Master může  požádat o Guild turnaje a pouze 18-ti jamkový formát je podporován. 
* Žádost o turnaj se dává pouze v Direct Q & A radě. [Název Váš příspěvek: Individuální Guild turnaje Přihláška] 
* Aplikace - musí obsahovat tyto položky ve vaší zprávě: 
1.  Jméno guildy a jméno guild mastera
2.  Seznam členů guildy, kteří se budou účastnit i preferované  hostování v den konání turnaje
3.  Hřiště,které se bude hrát 


                                                                                     * Poznámky: 

1. Neexistuje žádné omezení pro hráče na úrovni účastnit se,však hráč musí být členem guildy
2. Pouze Guildy na úrovni B nebo vyšší  se mohou zúčastnit; 
3. Individuální guild turnaje budou trvat 1 den (24 hodin)
4. Nebude samostatné oznámení na domovské stránce, pokud jde o harmonogram, nebo podrobnosti o jednotlivém  Guild turnaji. Nicméně ostatní hráče si můžete     prohlédnout u NPC Baxter v informačním okně, kdy se jednotlivý Guild Turnaj uskuteční
6. Shot-Online nebude poskytovat  vítězný  výsledek nebo ceny. 

  

Tak to je asi vše,co Vám mohu říct na vysvětlenou,když se mě ptáte,kdy budeme mít logo,chat atd :-)

Každý začátek je na nule a ke všemu je potřeba čas ...   

 

                                                                                                                                                                              Smidunka