Dably

31.12.2009 11:01

Start: 12:00 AM (00:00:00 Čas serveru) v 12/31/2009
Konec: 11:59 hod. (23:59:59 Čas serveru) v 12/31/2009