víkendové triply

03.07.2010 06:46

Korejci mají asi dobrou náladu a dali nám další 3x Exp

Nasaďte mag a hurá na to !!! GL všem :D

 

Začátek: 03.07.2010 12:00:00

Konec: 04.07.2010 14:00:00